chief editor
“Handelsblatt”

Foto: Handelsblatt/FankBeer